Akcje interwencyjne w 2017 roku - Pożary - 0, Miejscowe Zagrożenie - 0, Alarmy Fałszywe - 0, Aktualności -
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej